Българска академия на науките
Институт по оптически материали и технологии
"Акад. Йордан Малиновски"
БАН
ИОМТ
НАГРАДИ
П О З Д Р А В Л Е Н И Я

за Наталия Берберова по случай спечелена трета награда на 5-та Международна Конференция по Фотоника-PHOTONICA 2015 Belgrade (August 24 - 28, 2015) за постерен доклад на тема ”Optically addressed spatial light modulator assembled by organic-inorganic hybrid structure” с автори V. Marinova, N. Berberova, C. H. Chi, E. Stoykova, S. H. Lin, Y. H. Lin and K. Y. Hsu

и едногодишен абонамент за Nature Photonics.


От екипа на проект ДФНИ-Т-02/26