Българска академия на науките
Институт по оптически материали и технологии
"Акад. Йордан Малиновски"
БАН
ИОМТ
ЕКИП НА ПРОЕКТА
 1. проф. дфн Вера Маринова Господинова (ИОМТ - БАН)- ръководител на проекта;
 2. проф. дхн Никола Георгиев Малиновски (ИОМТ - БАН) - координатор за ИОМТ;
 3. проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ - БАН) – консултант - израстване на неорганични кристали, подготовка на образци, получаване на графен;
 4. проф. д-р Пламен Костадинов Петков (ХТМУ) - координатор за ХТМУ - получаване и и характеризиране на проводящи слоеве;
 5. доц. д-р Цветанка Крумова Бабева (ИОМТ – БАН) - измерване на оптични характеристики;
 6. доц. д-р Димитър Захариев Димитров (ИОМТ – БАН) - измерване на оптични характеристики, получаване на тънки слоеве;
 7. доц. д-р Димана Илиева Назърова (ИОМТ - БАН) - оптимизиране оптичните свойства на органичните материали, холография;
 8. доц. д-р Лиан Любенов Неделчев (ИОМТ – БАН) - оптимизиране оптичните свойства на органичните материали, холография;
 9. доц. д-р Петър Методиев Рафаилов (ИФТТ – БАН) - координатор за ИФТТ - Раманова спектроскопия, подготовка на образци;
 10. доц. д-р Йордан Георгиев Маринов (ИФТТ – БАН) - течни кристали, направа на хибридни структури;
 11. доц. д-р Виктор Генчев Иванов (ФзФ – СУ) - оптични свойства, Раманова спектроскопия;
 12. гл. ас. Емилия Борисова Влайкова (ИФТТ – БАН) - неорганични кристали, подготовка на образци, хибридни структури;
 13. пост-докторант Нено Димитров Тодоров (ФзФ – СУ) - оптични свойства, Раманова спектроскопия;
 14. пост-докторант Ани Ангелова Стоилова (ХТМУ) - получаване и характеризиране на проводящи слоеве;
 15. докторант Наталия Димитрова Берберова (ИОМТ – БАН) - оптимизиране оптичните свойства на органичните материали, холография;
 16. докторант Ангел Георгиев Балджиев (ИОМТ – БАН) - холографски характеристики;
 17. докторант Катерина Емилова Лазарова (ИОМТ – БАН) - измерване на оптични характеристики;
 18. докторант Силвия Веселинова Пехливанова (ХТМУ) - получаване и характеризиране на проводящи слоеве;
 19. проф. д-р Shiuan- Huei Lin (NCTU – Taiwan) - хибридни структури, приложения;
 20. докторант Ren- Chung Liu (NCTU – Taiwan) - течни кристали, холографски характеристики, теоретичен анализ;