Българска академия на науките
Институт по оптически материали и технологии
"Акад. Йордан Малиновски"
БАН
ИОМТ
СЪБИТИЯ и ДЕЙНОСТИ
Проведена международна работна среща "Advanced Optical Materials and Technologies" по проект ДФНИ Т-02/26, 27-29 април 2018 г., Боровец, България

Участия в конференции и работни срещи, финансирани по проект ДФНИ Т-02/26

За II–ри отчетен етап по проекта (2017)

За I–ви отчетен етап по проекта (2015)

Участия в конференции, финансирани от други източници и международните партньори по проекта, с представени резултати и изказана благодарност на проект ДФНИ Т-02/26 (2015-2017)

Работни срещи на колектива – (2015-2017)