Проект ФНИ - ДН 08/13

 

“Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология
с компютърно генерирани холограми”

Ръководител на проекта:

проф. дфн Елена Стойкова (ИОМТ-БАН)

 

Базова организация:

Институт по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” към БАН (ИОМТ-БАН)

 

Партньорска организация 1:

Технически университет – София (ТУ-София)

 

Партньорска организация 2:

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

 

Начало на проекта:

декември 2016 г. (13.12.2016)

 

Край на проекта:

декември 2020 г.

Powered by VSSoft Engine 9.3