Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Структура
Контакти
ИОМТ - БАН
ул. Акад. Г. Бончев 109
1113 София
тел.: +359 2 872 00 73
факс: +359 2 872 00 73
e-mail: iomt@iomt.bas.bg

Връзки с обществеността:
доц. д-р Даниела Карашанова
тел. +359 2 979 35 19, +359 2 979 35 23
e-mail: dkarashanova@yahoo.com
Ръководство
Директор
проф. д-р Цветанка Крумова Бабева
тел.: 02 872 00 73, 02 979 35 02
e-mail: babeva@iomt.bas.bg

Зам. директор
проф. дхн Никола Малиновски
тел.: 02 979 35 02
e-mail: malinowski@iomt.bas.bg
Научен секретар
проф. дфн Елена Стойкова
тел.: 02 979 35 02
e-mail: estoykova@iomt.bas.bg

Пом. директор АСД
Стоян Гушлев
e-mail: sgushlev@iomt.bas.bg
Научен съвет
проф. дхн Никола Малиновски (ИОМТ)
проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ)
проф. дфн Елена Стойкова (ИОМТ)
проф. дфн Вера Маринова (ИОМТ)
проф. д-р Димана Назърова (ИОМТ)
проф. д-р Георги Дянков (ИОМТ)
доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ) - Председател
доц. д-р Рени Томова (ИОМТ) - Зам. председател
доц. д-р Силвия Ангелова (ИОМТ)
доц. д-р Виолета Маджарова (ИОМТ)
доц. д-р Константин Ловчинов (ИОМТ)
доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ)
доц. д-р Деян Димов (ИОМТ)
проф. дфн Диана Нешева (ИФТТ)
проф. дхн Евелина Славчева (ИЕЕС)
проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ)
проф. д-р Васко Идакиев (ИК)
Направление "Оптични материали"
проф. дфн Вера Маринова - Ръководител (vmarinova@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Оптични преобразувателни елементи"
доц. д-р Рени Томова (reni@iomt.bas.bg)
доц. д-р Ивайло Живков (izhiv@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Величка Стрижкова-Кендерова (vily@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Вихър Манков (vmankov@mail.bg)
гл.ас. д-р Петя Петрова (petia@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Петър Иванов (petar@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Владимира Видева (videva@yahoo.fr)
химик Дарина Стоянова (dstoyanova@iomt.bas.bg)
инж. Румен Стоименов (rstoimenov@yahoo.com)
инж. химик Даниела Стефанова (danyss@mail.bg)
инж. физик Тодор Луканов
техник-химик Йорданка Кочунска
техник-химик Рая Симеонова
Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали"
проф. д-р Цветанка Бабева (babeva@iomt.bas.bg)
проф. дфн Вера Маринова (vmarinova@iomt.bas.bg)
проф. д-р Георги Дянков (gdyankov@iomt.bas.bg)
доц. д-р Росен Тодоров (rossen@iomt.bas.bg)
доц. д-р Димитър Димитров (ddimitrov@iomt.bas.bg)
доц. д-р Константин Ловчинов (lov4@abv.bg)
доц. д-р Теменужка Василева (teddie@issp.bas.bg)
доц. д-р Димитрина Керина (d_kerina@abv.bg)
доц. д-р Кръстьо Бучков (k.buchkov@hotmail.com)
гл.ас. д-р Катерина Лазарова (klazarova@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Христо Кисов (hristokisov@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Анна Атанасова (annielalova@gmail.com)
гл. ас. д-р Росен Георгиев (rgeorgiev@iomt.bas.bg)
гл. ас. д-р Весела Катрова (vlozanova@iomt.bas.bg)
гл. ас. д-р Евдокия Белина (ebelina@iomt.bas.bg)
химик Марина Василева (marina@iomt.bas.bg)
физик Катерина Шиндерова
физик Николай Минев
техник – химия Йоана Чорбаджийска
техник - химия Венелин Павлов
зад. докторант Георги Маринов
зад. докторант Ирник Дионисиев
Направление "Оптична метрология и холография"
проф. д-р Димана Назърова - Ръководител (dimana@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Оптична метрология"
проф. дфн Елена Стойкова (estoykova@iomt.bas.bg)
доц. д-р Виолета Маджарова (vmadjarova@iomt.bas.bg)
доц. д-р Силвия Ангелова (sea@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Наталия Берберова (natali.berberova@gmail.com)
гл. ас. д-р Николета Кирчева (nkircheva@iomt.bas.bg)
физик д-р Таня Никова (t_lubenova@yahoo.com)
физик д-р Петър Шарланджиев
химик Даниела Стойчева (daniela7@abv.bg)
химик Стефан Добрев (sdobrev@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Холография"
доц. д-р Лиан Неделчев (lian@iomt.bas.bg)
доц. д-р Деян Димов (dean@iomt.bas.bg)
доц. д-р Антон Георгиев (antonchem@abv.bg)
гл.ас. д-р Бранимир Иванов (branimirivanov@mail.com)
гл.ас. д-р Десислава Костадинова (dessie.kostadinova@gmail.com)
физик Георги Матеев (g-mateev@abv.bg)
ред. докторант Блага Благоева
техник-химик Иванка Начева (vania_nacheva@abv.bg)
техник Екатерина Танева (taneva@abv.bg)
техник-химик Трънка Георгиева
Научно-технически отдел
проф. дхн Никола Малиновски - Ръководител (malinowski@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Електронна микроскопия"
доц. д-р Даниела Карашанова (dkarashanova@yahoo.com)
гл.ас. д-р Биляна Георгиева (biliana@iomt.bas.bg)
зад. докторант Радослав Ангелов (radoslav_angelov@abv.bg)
техник-химик Галина Малешкова (galiavm@abv.bg)
Лаборатория "Фотолитография"
техник-химик Венета Коцева (veneta@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Рентгенов анализ"
химик Георги Милушев (milushev.g@abv.bg)
р.н.а. Емил Миланов
Конструкторско бюро
констр. Георги Петков - ръководител
констр. Явор Остромски
констр. Божидар Симеонов
инж. Йосиф Бенбасат
р.н.а. Божидар Алексиев
р.н.а Кръстю Попкръстев
домакин Софка Филипова
Административно-стопански отдел
Лиляна Цанова - човешки ресурси (lzanova@iomt.bas.bg)
тел. 02 872 97 86, 02 979 35 01
Любен Калпаков - юрисконсулт
Преслав Константинов - мрежов администратор
Ябленка Владова - технически секретар (beki@iomt.bas.bg)
Христина Димитрова - куриер
Отдел "Финансов мениджмънт"
тел. 02 872 97 86, 02 979 35 50
Теодора Пенева - Главен счетоводител (teddy1973@abv.bg)
Бисера Иванчева-Калева - експерт "Стопански и финансов анализ"(bisika_999@abv.bg)
Недялка Малева - финансов контрольор
Дария Дядова (ddyadova@iomt.bas.bg)