Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Партньори
Работим в сътрудничество с:
Обединена лаборатория по химия на твърдото тяло към Института по макромолекулна химия на Академията на науките на Чехия
Лаборатория по катализ и спектроскопия, Университет на Каен – ЦНРС, Каен, Франция
Университет на Пардубице
Пардубице, Чехия