Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
Job announcement for Early Stage Researchers
EU Doctoral Studentships in Innovation Training Network “Plenoptic Imaging”
Холографски запис на реален 3D обект с изследователски подход в образованието

Най-значимо научно-приложно постижение за 2019 г.
Високоефективен биосензор, ръководител доц. д-р Георги Дянков
Постижението е в областта на биофотониката и представлява разработка на нов тип биосетнзор, способен да детектира рекордно ниски концентрации на глюкоза. То ще позволи неинвазивно определяне на концентрацията...
Най-значимо научно постижение за 2019 г.
Азо и азоазометинови багрила като среди за обратим оптичен запис, ръководител гл.ас. д-р Антон Георгиев.
Постижението е в областта на методите за оптичен запис на информация и представлява изследване на връзката между структура и фотоиндуцирано двулъчепречупване на шест азо и азоазометинови багрила като филми в матрица от полиметилметакрилат. Фотоиндуцираната...
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са:
⁕ Изследване на ...