Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
Национални проекти
Национална научна инфраструктура ИНФРАМАТ

Най-значимо научно постижение за 2023 г.
Нанокомпозитни фотоанизотропни материали за приложения в поляризационната холография и фотониката, ръководители проф. д-р Димана Назърова и проф. д-р Лиан Неделчев
Фотоанизотропните материали, по-специално азобагрилата и азополимерите, са обект на значителен изследователски интерес през последните десетилетия. Това се дължи на приложенията им в поляризационната...
Най-значимо научно-приложно постижение за 2023 г.
Двуизмерни PtSe2 нанослоеве с антибактериална активност, ръководител проф. дфн Вера Маринова
2D нанослоеве от PtSe2 са синтезирани чрез селенизация на предварително отложени Pt филми, като е използван метод за термично подпомагано преобразуване (TAC). Чрез промяна на времето за отлагане на Pt слой (Pt 3 s, Pt 8 s и Pt 10 s) са получени образци с различни дебелини...
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са:
⁕ Изследване на ...